REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti LAID a.s.

LAID a.s., se sídlem Poděbradská 36, Praha 9, 190 00, IČ: 24283011, (dále jen “prodávající“) odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odpovědnost prodávajícího za vady se vůči spotřebiteli dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

Článek 1

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používaní popř. nesprávného zásahu. Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník příjme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození zboží-obuvi v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.). Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. Kupující je povinen se řídit přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití zboží.

Článek 2

MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující může uplatňovat reklamaci pouze v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Jestliže ale bylo zboží zakoupeno u prodávajícího, který je majitelem sítě prodejen, pak má kupující právo uplatnit reklamaci na jednom z následujících míst:
1. ve kterékoli prodejně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží
2. v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží.

Článek 3

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za vady, které se na zakoupeném zboží projeví do 2 let od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada zboží do 1 roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Projeví-li se vada v období od 1 roku do 2 let po převzetí zboží kupujícím, je kupující povinen prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Při smluvní záruce prodávající vydá kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu záruční doby a podmínek záruky za zboží. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v zákonné, resp. záruční době. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při správném užívaní a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v jeho intenzitě jeho užívaní vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek 4

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
V případě vady zboží, za kterou odpovídá prodávající, má kupující primárně právo na odstranění vady opravou vadného zboží nebo dodáním náhradního zboží. V případě, že kupujícím zvolený způsob odstranění vady je nemožný, nebo ve srovnáním s druhým způsobem odstranění vady nepřiměřeně nákladný, bude vada zboží odstraněna způsobem, který je méně nákladný, resp. možný, ledaže prodávající odmítne vadu odstranit, kde se postupuje tak, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Jedná-li se o vadu zboží, za kterou odpovídá prodávající a která je neodstranitelná, má kupující právo na poskytnutí přiměřené slevy nebo na odstoupení od smlouvy. Tyto nároky lze uplatnit, pokud:
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil ve stanovené lhůtě,
b) se stejná vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Vedle toho se kupující může dohodnout s prodávajícím na výměně vadného zboží za jiné – bezvadné zboží stejného druhu, s přihlédnutím k ceně zboží.

Článek 5

ODSTRANITELNÉ VADY
Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší pouze prodávajícímu. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Článek 6

NEODSTRANITELNÉ VADY
Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno.

Článek 7

ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY
Zboží, které má vady (vadné nové zboží nebo zboží použité), jež nebrání, aby mohlo být zboží užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupující je nutné upozornit, že zboží má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nového nebo použitého zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

Článek 8

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ZAPOČÍTÁNÍ SKLADNÉHO
Pokud si kupující nevyzvedne reklamaci ve stanovené lhůtě 30dnů, má prodávající právo si účtovat skladné za danou reklamaci. Skladné za 1 den = 25 kč

Článek 9
ŘEŠENÍ SPORŮ
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz/cs.

Tento reklamační řád je platný a účinný ode dne 1. 1. 2023.

Přihlášení

Zapomenuté heslo? Pošleme Vám nové.

Zaregistrovat se

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.